ammofos_karbamid_mineralnie_udobreniya_po_ukraine_i_na_eksport