sdam_otlichniy_dom_po_ul_letchikov_dnepr_plocshad_65_m_kv